FRISKVÅRDSKONTROLL

En medveten friskvård kan hjälpa din hund att förbli frisk och skadefri länge och är därmed viktig för alla hundar oavsett användningsområde, ras eller ålder. Genom att göra friskvårdskontroller regelbundet får du information över din hunds muskel- och ledstatus. En friskvårdskontroll kan hjälpa dig att i ett tidigt skede upptäcka framtida problem i rörelseapparaten. Ju tidigare man behandlar små skador, desto mindre blir risken att den lilla skadan blir permanent.

Vi gör en rörelseanalys och utför en friskvårdsbedömning av hundens leder och muskulatur, samt en lättare massagegenomgång och stretching. Du får individuella råd om vad du kan tänka på vid träning med din hund.

Vi kan även hjälpa till med att lägga upp ett individuellt träningsschema, anpassade efter just era önskemål, behov och mål – mer under fliken PT.