MASSAGE

Precis som oss människor mår hundar bra av massage, både fysiskt och psykiskt. Ofta  förknippar man smärta med bland annat hälta, nedstämdhet eller tydliga rörelsestörningar. Hundar visar inte alltid sin smärta på ett så tydligt sätt, utan avlastar ofta den värkande kroppsdelen istället.  Genom massagen kan vi känna spänningar och avvikelser som ibland kan vara svåra att se under rörelse. Förutom att vi får bra en överblick över hundens kroppsstatus, har massagen stor betydelse för hundens välbefinnande.
 
Massagens positiva effekter:

  • Smärtlindrande
  • Avslappnande
  • Påskyndar läkningsprocessen
  • Ökar muskelns rörelseutslag
  • Bibehåller rörelseförmågan
  • Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad
  • Stärker immunförsvaret
  • Ökar blodcirkulationen i musklerna
  • Motverkar stress